Svältornas fornminnesförening

– vår hembygdsförening

År 1905 hade man bestämt att Ornunga gamla kyrka skulle rivas, och att rivningsmaterialet skulle säljas till bygdens invånare. Så blev det dock inte; i stället bildades Svältornas Fornminnesförening för att rädda kyrkan åt efter­världen. Därmed var Västergötlands första hembygdsförening bildad! Föreningens arbete har utvidgats genom åren; till en början framför allt genom en omfattande insamling av redskap, maskiner och kulturföremål. De förvaras i de olika byggnaderna på museigården Kyrkebol som ligger jämte kyrkan. Dessutom äger föreningen gården Landa Stora i Landa socken.

Verksamheter under senare år har bland an­nat varit torpinventering, slåttergille, insam­lande av skrivna dokument och kamp för att bevara de gamla gårdsnamnen. På sommaren hålls offentliga lördagssamlingar vid fem tillfällen, och föreningen är medarrangör i midsommarfirandet vid museet som brukar samla omkring 600 deltagare.