Föräldraföreningen för Asklanda skola

Alla föräldrar som har barn mellan 0-12 år i Asklanda skola/förskola är medlemmar i föräldraföreningen.

Föräldraföreningen försöker tillvarata våra barns intresse att förbättra skolan i samarbete med skolan/förskolans personal. Det ordnas arbetsdagar vid behov för att förbättra utemiljön på skolgården. Föreningen bidrar ekonomiskt till en studieresa i 3-4:an till Ekehagens forntidsby. Det ordnas blommor/presenter till skolans personal vid terminsslut. Föräldraföreningen har med en representant i Byahallsalliansen. Kontakt med kommunen, sektionen för lärande och omsorg.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Årsmöte hålls i mars eller april. Vid mötena är personal från skola/förskola med.