Asklanda-Ornunga missionsförsamling

Asklanda-Ornunga missionsförsamling vill vara en kyrka för hela bygden, från livets början till livets slut, mitt i vardagen men också vid speciella tillfällen av glädje och högtid.

Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv. Här möter vi Gud, samtidigt som vi får möta varandra oavsett ålder och livssituation. Gudstjänst firas oftast på söndagar kl. 10.00, men även andra dagar och tider förekommer.

Kyrkan erbjuder varje år konfirmationsläsning för ungdomar. Sedan några år sker det i samarbete med Equmeniakyrkan i Ljurhalla. Det finns även aktiviteter för äldre och daglediga.

Se kyrkans programblad för dagar och tider när aktiviteter är planerade.

Kyrkan vill finnas med vid speciella högtiderna i livet, till exempel vid:

Vårt barn- och ungdomsarbete bedrivs genom equmenia i Asklanda-Ornunga.