Asklanda-Ornunga byalag

Asklanda-Ornunga Byalag är en politiskt och religiöst obunden förening som skall tillvarata bygdens intressen. Byalaget ska driva och förmedla idéer och förslag som kan skydda eller förbättra livet och livsvillkoren för de som bor och lever i bygden. Det kan innebära att starta eller förmedla större projekt som beachvolleyplan och vandringsled eller mindre som gemensamma nyårsfyrverkerier. Det kan också vara att bevaka bygdens intresse mot omvärlden, som att bevaka avvecklingen av det skjutfält som länge varit bygdens ovälkomna granne, eller bygget av en ny idrottshall vid skolan, eller att vara remissorgan åt kommunen i deras framtidsplanering. Medlemmar är alla som bor i Asklanda och Ornunga socknar.

Exemplen ovan är sådant som vi har arbetat med under de senaste tio åren. Vi är alltid intresserade av nya idéer så känn dig välkommen med sådana. Kan du själv tänka dig att engagera dig är det alltid lättare att förverkliga idéerna. Styrelsen har tre till fem möten om året och minst ett tillfälle varje år där alla kan komma till tal, vid årsmötet som hålls i mars.

Inom byalaget finns det ett par kommittéer. En driver vandringsleden, badplatsen sköts av en och sedan har vi en liten kommitté som fixar fyrverkeri på nyår.