Alliansen

Alliansen för ByaHallen, eller "Föreningsalliansen i Asklanda-Ornunga-Kvinnestad" bildades för att bygga och driva Byahallen. Föreningarna som ingår i alliansen är Asklanda-Ornunga Byalag, Föräldraföreningen för Asklanda skola, Ornunga IF, Sävens BK, Svenska Kyrkan, Equmenia i Asklanda-Ornunga och EFS-föreningen i Änet, LRF och Asklanda-Ornunga Missionsförsamling, samt Svältornas fornminnesförening. Alliansen samlar praktiskt taget alla icke-politiska föreningar i trakten.

Alliansen har enligt stadgarna uppgiften att förverkliga en idrotts- och allaktivitetshall vid Asklanda skola samt att allmänt främja samarbetet mellan föreningarna. Det gör man nu genom att svara för skötsel och bokningsadminstration. Styrelsen för Alliansen utses av medlemsföreningarna genom deras representanter på Alliansens årsstämma.

Styrelsens medlemmar 2014: Anders Davidsson, Sofia Rydler, Niklas Andersson, Jens Krig, Per-Erik Stjerna, Stefan Svensson, Östen Hallenbert samt Olof Svensson, Pierre Jamot samt Camilla Claesson(Suppl) och Jan Davidsson(Suppl).